Erkenning en accreditatie

NRTO-keurmerk

Teamwork bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Teamwork voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Klik op de link voor meer informatie over het NRTO-keurmerk en de gedragscode.

Accreditatie NBA

Teamwork verzorgt in samenwerking met de Universiteit van Tilburg een trainingsprogramma dat bestaat uit zes modules. Deze modules maken onder andere onderdeel uit van het trainingsprogramma van de praktijkopleiding Assurance tot de titel RA en zijn geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (NBA).
  • Module 1: Customer service
  • Module 2: Effectief communiceren
  • Module 3: Feedback geven en ontvangen
  • Module 4: Persoonlijke effectiviteit
  • Module 5: Coachend leidinggeven
  • Module 6: Presenteren

Tijdens het trainingsprogramma besteedt Teamwork aandacht aan de ontwikkeling van algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en de beroepshouding van professionals, conform de eindtermen van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). De generieke eindtermen beschrijven de vaardigheden die voor u essentieel zijn om als professional te functioneren. Ze accentueren het belang van een goede beroepshouding en van goede communicatieve vaardigheden.

Wilt u meer informatie ontvangen over dit trainingsprogramma? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar +599 9 4616645.

Universiteit van Tilburg het Professional Development Programma

Wij helpen u graag verder

Telefoon:

+599 9 4616645

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Contactformulier